Response time illustration Corvette.jpg
youtube logo png.png
youtube logo png.png

שיעור נהיגה במציאות מדומה לתיכונים וארגונים

.חכם בדרכים- נהיגה במצבים מסוכנים" הוא שיעור ייחודי המועבר על ידי סימולציה אינטראקטיבית במציאות מדומה"

.החוויה סוחפת חזותית, היפר-מציאותית וכיפית

בהדרכת הנהיגה אנחנו מתמקדים בנושאים מהירות מופרזת ונטילת סיכונים

 

פירוט הנושאים לתרגול

לאחר היכרות עם השליטה במכשירים, המתרגלים יתנסו ב:

  • נהיגה ברכב בכביש עירוני ישר / מעוקל  במהירות שמותאמת / אינה מותאמת לתנאי הדרך

  • שדה ראיה חסום, באיזור בו הולכי רגל עלולים להתפרץ לכביש (ועושים זאת)

  • שמירת מרחק- נהיגה בקרבת רכבים העלולים לבלום בפתאומיות / לסטות מהנתיב

  • שטח מת- כיוון מראות לקוי/תקין יגרום להיווצרות שטח מת/ראייה היקפית

בנוסף, המתרגלים יקבלו טיפים מעולם הנהיגה המתקדמת- אחיזת הגה נכונה, בלימת חירום, התחמקות ממכשול, ראיית הנולד.

.

התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך וממומנת על ידי הרלב"ד

Ralbad.png
EducationMinistry.png