:המלצת דני שטרוזמן
אני מוצא שהתכנית תואמת את כללי הזה"ב הנלמדים במערכת החינוך

.ואת דיני התעבורה

התכנית מביאה את המשתתף בה להתמודדות עם מצבים מגוונים, תוך שימוש בכלים מלאי עניין, עם אפשרויות הפעלה במחשב, טאבלט או

.משקפי מציאות מדומה

אני מוצא שהסימולציה ה"חכמה" שבתכנית והמשובים המיידים שמקבל

.המתרגל, מאפשרים תרגול קרוב ככל האפשר למצבי אמת

המלצת רכז זה"ב

המלצות תלמידים

התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך וממומנת על ידי הרלב"ד

LOGO-1.png

המרכז החינוכי ללמידה מרחוק

cangive.jpg

יכולים נותנים

קהילה של יזמים ומייסדים שעבורם הצלחה היא יותר מאשר רווח כספי. לאחר אקזיט נתרום לפחות 2% מהרווחים האישיים שלנו לנושא חברתי

©2019 by StreetWize Simulations Ltd. 

  • Facebook - StreetWize VR
  • Instagram - StreetWize VR
  • YouTube - StreetWize VR
  • Twitter - StreetWize VR
  • LinkedIn - StreetWize Simulations