tiangle.jpg
crossing training.jpg
youtube logo png.png

שיעור חציית כביש בגרסת מקרן לתלמידי יסודי (כיתות א' ומעלה)

.חכם בדרכים - חציית כביש" הוא שיעור ייחודי המועבר על ידי סימולציה אינטראקטיבית"

.החוויה מותאמת לעולמם של הילדים- היא סוחפת חזותית, מציאותית וכיפית

בהדרכת החצייה אנחנו מתמקדים בנושאים כללי החצייה הבטוחה, זיהוי מצבים מסוכנים בכביש והיסחי דעת

 

פירוט הנושאים לתרגול:

:התלמידים יתנסו ב:

  • כללי החציה הבסיסיים

  • התרחקות מרכבים העולים על שפת המדרכה

  • זיהוי סימנים לסכנה ברכבים- רעשי התנעה, האצה, האורות השונים וחוסר בקשר עין עם הנהג

  • הצצה מעבר לרכבים החוסמים את שדה הראייה

  • התמודדות עם רוכבי אופניים

  • חציה בכבישים חד/דו נתיביים, חד/דו סטריים, מרומזרים/לא מרומזרים עם/בלי מעבר חציה

  • התמודדות עם טלפון המצלצל בעת החציה

מערכת האימון מנטרת את התנהגות התלמיד המתאמן, מזהה את הטעויות שלו ונותנת משוב לשיפור הביצועים

.תוך כדי האימון ומיד לאחריו

לאחר ההתנסות, מדריך מנוסה מסכם את התרחישים ביחד עם התלמידים, והם מספרים מה הם למדו, מתוך

.התנסות.

התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך וממומנת על ידי הרלב"ד

Ralbad.png
EducationMinistry.png