StreetWize VR Logo only WIDE.png

אימוני בטיחות

במציאות מדומה

GameIS 2016
GameIS 2016
GameIS 2016
GameIS 2016
GameIS 2016
1/1

סימולטור חכם בדרכים הוצג לראשונה בכנס GameIS

חוזרים לפתח לאחר יום מדהים בו פגשנו מפתחי משחקים מכל העולם. הצגנו אבטיפוס של הסימולטור במציאות מדומה וקיבלנו הרבה תובנות ממומחים בתחום, ביניהם אנשי פיתוח של יוניטי

סימולטור חכם בדרכים מבוסס על מצבים שכיחים ותאונות אמיתיות

זהו אחד מהנסיונות הראשונים שלנו על תלמידים, בהפסקה בבית הספר. 

בשיעור הבטיחות בדרכים הזה, תלמידי בית ספר יסודי, שבקרוב יורשו לחצות את הכביש לבד, מתרגלים חציית כביש במצבים מסוכנים. התלמידים חווים את החשיבות בשמירה על כללי הבטיחות, ונהנים מההתנסות תוך כדי.