foerst truck 01.jpg
youtube logo png.png
youtube logo png.png

תא נהיגה נייד- סימולטור רכב כבד לנהגי אוטובוסים, משאיות ורכבי חירום

.סימולטור נהיגה פוארסט לרכב כבד הוא תא הנהיגה הנייד המתקדם בארץ

בהדרכת הנהיגה אנחנו מתמקדים בנושאים ראיית הנולד, תכנון הנהיגה, שמירת מרחק והתאמת מהירות הנהיגה לתנאי הדרך

פירוט הנושאים לתרגול:

המתרגלים יכולים להתנסות ב:

  • נהיגה בסיסית והיכרות עם מימדי ומשקל הרכב

  • תנאי מזג אוויר שונים

  • כבישים שונים- עירוני / בין עירוני / דרך מהירה / הררי / משטח הטענה

  • נהיגה חופשית / תרחישים הבנויים ללימוד התנהגות במצבים מסוכנים / לימוד נהיגה חסכונית

  • משוב מיידי וניקוד מסכם בסוף כל שלב

  • תיבת הילוכים ידנית / אוטומאטית, ריטרדר

 

בנוסף, המתרגלים יקבלו טיפים מעולם הנהיגה המתקדמת- אחיזת הגה נכונה, בלימת חירום, התחמקות ממכשול, ראיית הנולד.

.